WAP比价网
首页>SAN网络存储
产品排序:关注度↓价格↑价格↓

QLOGIC EMULEX 博科(BROCADE)
惠普(HP) 迈胜 更多
QLOGIC SB-1404-10A
价格:13000
惠普(HP) Switch 2/8 EL光纤存储交换机(8口)
价格:22200
戴尔(DELL) MD3000i
价格:26400
戴尔(DELL) CX300
价格:54800
友讯网络(D-Link) TSR-1503东方宝石5盘位iSCSI备份还原系统
价格:128000
迈胜 MS-4008S
价格:23000
联想(lenovo) Brocade 300
价格:149700
IBM TotalStorage SAN16B-2
价格:63000
思科(CISCO) MDS 9216
价格:4500
博科(BROCADE) SilkWorm 210E光纤通道交换机(8口全光纤级交换机)
价格:22000
第1页 共1页

返回首页
比价网